De maatschappelijke meerwaarde van ons project is dubbel. We realiseren een betaalbare huurwoning voor een erkend vluchtelingengezin én we geven een krachtig signaal naar het beleid. Als een grote groep mensen aandeelhouder wordt van dit project, tonen we aan hoe breed het maatschappelijk draagvlak voor inclusief wonen is. Daarom hebben we jouw financiële en morele steun nodig.

Door wooncoop-aandelen te kopen met BioTope-kenmerk, financier je mee de bouw van deze vluchtelingenunit én zorg je er mee voor dat de huurprijs fair is en blijft.

“Dit is zo hoopgevend: niet de wereld blijven interpreteren maar die veranderen in ‘het hier en nu’.”
Pascal De Bruyne, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Via het > formulier op de website van wooncoop kan je aandelen in de coöperatie aankopen. Voor 250€ heb je één aandeel. Per natuurlijke persoon kan je maximum 20 aandelen (5.000€) kopen. Het geld dat je voor je aandeel betaalt, stel je voor een periode van 10 jaar renteloos ter beschikking om de woonunit voor vluchtelingen in BioTope te realiseren. Na 10 jaar kan je ervoor kiezen om een dividend te ontvangen (beoogd op 2% per jaar) of om je geld terug op te vragen.

Vòòr 7 juli willen we de som van 100.000 euro verzamelen. Er is geen tijd te verliezen.
Bouw mee aan het wonen van de toekomst

> Klik hier om jouw geld
meerwaarde te geven. <


VRAGEN OF SUGGESTIES?


home