Cohousing BioTope diende bij de Provincie een projectvoorstel in om de CO₂-uitstoot te verminderen en concreet mee te bouwen aan een duurzame energietransitie, en werd geselecteerd als een van de 10 Energieambassadeurs 2020.

Het provinciebestuur ondersteunt deze projecten financieel en zorgt voor expertise en het delen van kennis. Ieder project krijgt een meter of peter vanuit het provinciebestuur toegewezen. Deze meter of peter ondersteunt gedurende het projectjaar de organisaties en begeleidt hen bij de concrete uitwerking van het energieproject.

Cohousing Biotope vzw wil aardgasvrij en met maximale inzet van hernieuwbare energie, de collectieve woonvormen verwarmen en koelen. Met dit project willen we de impact van maatregelen onderzoeken, meten, monitoren, evalueren en bijstellen waar nodig. Meten is weten!