De waarde van de woonunit voor het vluchtelingengezin is door een beëdigd schatter bepaald op 297.500€. In die prijs zitten zo goed als alle kosten inbegrepen: aankoop van de grond, de bouwkost tot en met de standaardafwerking, erelonen van de architecten en andere experts, de registratierechten, notariskosten en de BTW.

Voor onze cohousinggroep is het niet mogelijk om dit budget uit eigen middelen op tafel te leggen. Daarom gingen we op zoek naar partners die ons daarin kunnen helpen. We kregen 11.000 euro subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Na 27 gesprekken met actoren in het veld die ons elk een stukje expertise aanreikten, vonden we onze financiële partner in > wooncoop. Deze erkende coöperatieve deelt onze visie over de nood aan betaalbare huurwoningen. Wooncoop stapt met veel enthousiasme mee als partner mee in ons verhaal. Hun slogan: “huren bij jezelf” is ook op BioTope van toepassing.

Samengevat werkt het model als volgt: de achterban van BioTope – vrienden, familie en organisaties – lenen gedurende een vaste periode van 10 jaar de helft van het totaalbedrag aan wooncoop. Al die mensen worden daardoor aandeelhouders van de coöperatieve. (Uiteraard zijn ook giften welkom.) De BioTopers legden zelf al de eerste 40.000 euro bij elkaar. Wooncoop gaat een lening aan bij een bank om het resterende bedrag te financieren. Het renteloos kapitaal van 140.000 euro voor 10 jaar en de aflossing van de hypotheek bepaalt de huurprijs. We streven naar een huurprijs die maximaal een derde van het totale gezinsinkomen is.

“We willen nieuwkomers een betaalbare thuis bieden in een kleine gemeenschap.”
Bie, BioTope

HOE KIEZEN JULLIE HET
VLUCHTELINGENGEZIN
EN IS ER BEGELEIDING?


WAT IS DE PLANNING?


WAAROM EN HOE
MEEDOEN?


VRAGEN OF SUGGESTIES?